maijs, 2018

19may13:0017:002. Baltijas Nedzirdīgo čempionāts vieglatlētikā 2018

Pasākums

2. BALTIJAS VALSTU NEDZIRDĪGO SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt vieglatlētiku cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
1.2. Uzdevums ir paaugstināt sportistu meistarību;
1.3. noskaidrot 2018. gada labākos vieglatlētus vīriešu un sieviešu konkurencē Baltijas valstīs.

2. VADĪBA
2.1. 2018. gadā Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensības organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) sadarbībā ar Salaspils sporta namu.
2.2. Par sacensību norisi atbild LNSF.
2.3. Sacensību nolikums un informācija par Baltijas Nedzirdīgo vieglatlētikas sacensībām pieejama interneta vietnē www.lnsf.lv.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2018. gada 19. maijā. Sacensību sākums plkst. 13.00.
3.2. Sacensības notiek Salaspils sporta nama stadionā, Ceru ielā 1, Salaspilī.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās drīkst piedalīties sportisti ar dzirdes traucējumiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.
4.2. Sacensības norisinās 3 vecuma grupās:
4.2.1. 1998. gadā dzimušie un vecāki vīrieši un sievietes (pieaugušo vecuma grupa);
4.2.2. No 1999. gada līdz 2002. gadā dzimušie jaunieši un jaunietes (jauniešu vecuma grupa);
4.2.3. 2003. gadā dzimušie un jaunāki zēni un meitenes (bērnu vecuma grupa).

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar vieglatlētikas sacensību noteikumiem.
5.2. Bērnu vecuma grupa: 60m, 200m, tāllēkšana (4 mēģinājumi).
5.3. Jauniešu vecuma grupa: 100 m, 400 m, tāllēkšana, lodes grūšana.
5.4. Pieaugušo vecuma grupa: 100m, 400m, tāllēkšana, lodes grūšana.
5.5. Sportistiem ir tiesības piedalīties trijās (3) disciplīnās.

6. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANA SACENSĪBĀM
6.1. Dalībnieku reģistrācijas pieteikums ar vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu nosūtāms līdz 2018. gada 20. aprīlim.
6.2. Sūtīt pieteikumus uz [email protected] ar kopiju uz [email protected].

7. DALĪBNIEKI
7.1. Par organizācijas pieteikto dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pieteicēja organizācija.
7.2. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks, kurš piesakās Sacensībām individuāli, ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā.
7.3. Par nepilngadīgā Sacensību dalībnieka, kurš piesakās Sacensībām individuāli, veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām atbild nepilngadīgās personas likumīgais pārstāvis, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā.
7.4. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
7.5. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
7.6. Ja dalībnieks par sacensību Nolikuma vai kārtības noteikumu neievērošanu saņem sarkano brīdinājumu, viņa rezultātus anulē un sportistu diskvalificē no sacensībām.
7.7. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.
8.3. Dalības maksa:
8.3.1. Meitenes un zēni, juniori un juniores – 2,00 EUR.
8.3.2. Pieaugušie (sievietes un vīrieši) – 3,00 EUR.
8.3.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
8.4. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats sportists atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.

9. SACENSĪBU UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
9.1. Sacensībās apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus visās grupās.
9.2. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora medaļām, diplomiem.

more

Laiks

(Sestdien) 13:00 - 17:00

Location

Salaspils sporta nama stadions

Ceru iela 1, Salaspils

AUGŠĀ
X