Mūsu organizācijas rekvizīti:
Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija”
Elvīras iela 19, Rīga, LV- 1083
Reģ. Nr. 40008022970

Bankas rekvizīti:
AS Luminor Banka
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV02RIKO0002010021265

Iveta Kraze
Valdes priekšsēdētāja, prezidente
Gunta Vazdiķe
Valdes priekšsēdētāja vietniece, viceprezidente
Inguna Krama
Māra Kursīte
Valdes locekle
Liene Kleina-Brūvere
Paulis Kalniņš
Valdes loceklis
Liene Kleina – Brūvere
AUGŠĀ
X