YOU ARE HERE: HOME Visi dokumentiNolikumi

Pamatojoties uz LR Sporta likuma 10.panta 3.punktu un starptautisko nedzirdīgo sporta organizāciju (Deaflymic, EDSO, ICSC un DIBF) Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) vada un koordinē nedzirdīgo sporta darbu Latvijā. Šis Nolikums nosaka un reglamentē Latvijas nedzirdīgo sporta klubu starptautisko sporta pasākumu un/ vai sacensību rīkošanu Latvijā.   Sacensību organizēšana: 1.1.           Sacensību organizators ir likumā noteiktā

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) saskaņā ar saviem Statūtiem organizē Latvijas Nedzirdīgo čempionātus (turpmāk Pasākumi) un LNSF balvas izcīņas (turpmāk – Sacensības, abi kopā – Pasākumi) dažādos sporta veidos. Šis nolikums reglamentē visu Pasākumu galveno norisi, izņemot katra Pasākuma tehniskos noteikumus. Pasākumu sagatavošanas un norises process risinās šādā secībā: 1. LNSF Valde katra gada otrajā

TOP