YOU ARE HERE: HOME Visi dokumenti

LNSF 2019. gada budzets

Gada_parskats_2018_1

Gada_parskats_2017

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats   Bilances aktīvi       Posteņa nosaukums   Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās Ilgtermiņa ieguldījumi   10 1601 1831 I. Nemateriālie ieguldījumi   20 127 276 II. Pamatlīdzekļi   30 1474 1555 1. Nekustamais īpašums   40 0 0 2. Pārējie pamatlīdzekļi   50

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats   Reģistrācijas numurs 40008022970 Nosaukums                 LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA Adrese                         Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083 Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008022970 Darbinieku skaits                     3 Darbības sfēra                          Biedrība Likvidācijas slēguma bilance Nē Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016 Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas

APSTIPRINĀTS LNSF valdes sēdē 2006.g. 30.martā, Prot. Nr.4 Papildināti un grozīti: 2007.g. 13.janvārī, Prot. Nr. 10 2008.g. 15.augustā, Prot. Nr. 21 2010.g. 19.martā, Prot. Nr. 2 2012.g. 20.janvārī Prot. Nr. 1 2013.g. 06.decembrī Prot. Nr. 7 2016.g. 19.februārī Prot. Nr. 13 2017.g. 15. decembrī Prot. Nr. 7 gada 29. janvārī Prot. Nr. 1 gada 27.maijā

APSTIPRINĀTS LNSF Valdes sēdē 2009.g. 16.aprīlī, prot. Nr.26 Papildināti un grozīti: 2010.g.19.martā, prot. Nr.2 Kvalifikācijas normatīvi orientēšanās sportā Pasaules Nedzirdīgo čempionātam; Eiropas Nedzirdīgo čempionātam; Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm. Normatīvu izpildei tiek ņemta vērā pirms sacensībām pēdējā gadā iegūtā vieta sekojošā līmeņa sacensībās: Sievietēm un vīriešiem normatīvu izpilde ir identiska (vienāda). Kvalifikācijas normatīvi: A normatīvs – izcīnīta

APSTIPRINĀTS LNSF Valdes 2009.gada 25.septembra sēdē, prot. Nr.27 Normatīvi komandu sporta veidos Šie normatīvi sieviešu un vīriešu komandām ir vienādi, kas attiecas arī uz jauniešiem. Komandai ir patstāvīgs treneris (vismaz pēdējā gada laikā), kurš ar savu autoritāti spēj saliedēt spēlētājus/-as. Normatīvu izpildei tiek ņemti vērā komandu sasniegtais rezultāts sekojošās sacensībās: izcīnīta vieta starp pirmajiem 50%

TOP