YOU ARE HERE: HOME Visi dokumentiGada budžeti un pārskati

LNSF 2019. gada budzets

Gada_parskats_2018_1

Gada_parskats_2017

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats   Bilances aktīvi       Posteņa nosaukums   Rindas kods Pārskata gada beigās Iepriekšējā pārskata gada beigās Ilgtermiņa ieguldījumi   10 1601 1831 I. Nemateriālie ieguldījumi   20 127 276 II. Pamatlīdzekļi   30 1474 1555 1. Nekustamais īpašums   40 0 0 2. Pārējie pamatlīdzekļi   50

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats   Reģistrācijas numurs 40008022970 Nosaukums                 LATVIJAS NEDZIRDĪGO SPORTA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA Adrese                         Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083 Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas numurs 40008022970 Darbinieku skaits                     3 Darbības sfēra                          Biedrība Likvidācijas slēguma bilance Nē Periods no 01.01.2016 līdz 31.12.2016 Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats Reģistrācijas

TOP