2019. gada Latvijas Nedzirdīgo čempionāts boulinga dubultspēlē

rakstījis: / piektdien, 01 marts 2019 / Publicēts: Boulings, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

Rezultati_sievietem LNC boulinga – dubultspeles 16.03.2019

Rezultati_ viriesiem LNC boulinga dubultspeles 16.03.2019

Eļļas programma boulinga dubultspēlē: KSS HIGHWAY TO HELL – 2340 (DISTANCE:40′ VOLUME:25,04)    KSS-HIGHWAY-TO-HELL-2340-50-uL-Kustodian8L

Rezultati sievietem LNC boulinga – vienspeles 10.02.2019

Rezultati viriesiem LNC boulinga vienspeles 10.02.2019xlsx

2019 LNČ boulinga vienspēlēs A un B grupa

Eļļas programma KCS BROADWAY – 4537 (37Feet/23.25mL) Kegel Challenge Series – BROADWAY – 4537 (50 uL)

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2018. gada 6. aprīlī
Protokols Nr. 3/2018

LATVIJAS NEDZIRDĪGO BOULINGA ČEMPIONĀTS
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt boulingu Latvijas Nedzirdīgo vidū.
1.2. Paaugstināt boulinga spēlētāju meistarību.
1.3. Noskaidrot 2019. gada labākos boulinga spēlētājus vīriešu, sieviešu konkurencē vienspēlēs un dubultspēlēs.

2. VADĪBA
2.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu organizē un vada LNSF sadarbībā ar boulinga sporta centru “Bowlero”.
2.2. Par boulinga čempionāta norisi atbildīgie pārstāvji Iveta Kraze un Raitis Ozols.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Čempionāts boulingā notiek:
3.1.1. Vienspēlēs – 2019. gada 10. februārī (svētdien), sacensību sākums plkst. 9.00*,
3.1.2. Dubultspēlēs – 2019. gada 16. martā (sestdien), sacensību sākums plkst. 9.00*,
3.1.3. Abas sacensības risinās boulinga sporta centrā „Bowlero”, Lielirbes ielā 27, Rīgā.
*Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no dalībnieku skaita. Reģistrācija no plkst. 08.30.

4. DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušies spēlētāji.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijā dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.6. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.7. Dalībnieks par sacensību nolikuma vai kārtības noteikumu neievērošanu, ja saņem sarkano brīdinājumu, viņa rezultātus anulē un sportistu diskvalificē.
4.8. Sacensību dalībniekiem jāstartē atbilstošā sporta apģērbā (”T” vai ”polo” krekls) ar sava kluba simboliku un speciālos boulinga apavos. Uz apģērba nevar būt politiska vai nepieklājīga rakstura apdruka.
4.9. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā spēlētāja individuālais vai komandas rezultāts netiek ieskaitīts.
4.10. Gadījumā, ja sporta krekls neatbilst formai, uz tā uzdrukāta cita simbolika (Latvia, Latvija, LNSF), spēlētājs tiek uzskatīts par individuālu sacensību dalībnieku.
4.11. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.12. Sportistiem, kas pretendē uz Latvijas izlasi dalībai 4. Pasaules Nedzirdīgo boulinga čempionātā 2019. gadā, piedalīšanās šajā čempionātā ir obligāta.
4.13. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
4.14. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Čempionāts notiek saskaņā ar šo Nolikumu un WTBA noteikumiem.
5.2. Sacensības notiek, ja pieteikušies vairāk par 5 dalībniekiem (vīriešiem un sievietēm). Ja mazāk par 5 dalībniekiem, sacensības tiek atceltas.
5.3. Sacensības vienspēlēs un dubultspēlēs notiek atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita un ilgst 4 – 5 stundas (no plkst. 9.00 līdz 14.00).
5.4. Ja, iepriekš pieteikušies ne mazāk kā 36 dalībnieku, sacensības notiek 1 grupās, ja dalībnieku skaits virs 36, tad notiek dalīšana 2 grupās: A grupā spēlē iepriekšējā gada Latvijas Nedzirdīgo čempionāta labākie spēlētāji – 8 sievietes un 16 vīrieši, B grupā spēlē pārējie pieteikušies dalībnieki.
5.5. Dubultspēlēs dalībnieku pārus veido tikai viena kluba spēlētāji.
5.6. Dubultspēlēs sacensību dalībnieki veido 2 grupas: A grupā spēlē iepriekšējā gada Latvijas Nedzirdīgo čempionāta labākie pāri – 4 sieviešu pāri un 8 vīriešu pāri, B grupā spēlē pārējie dalībnieki.

6. PIETEIKUMI
6.1. Dalībnieku pieteikumi uz veidlapas (kuras atrodamas www.lnsf.lv) un kopā dalības maksu iesniedzami LNSF birojā līdz:
6.1.1. 2019. gada 1. februārim plkst. 17.00 (pieteikumi LNČ boulinga vienspēlēs);
6.1.2. 2019. gada 8. martam plkst. 17.00 (pieteikumi LNČ boulinga dubultspēlēs);
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, Luminor Bank AS, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātā tiek apbalvoti 1.- 3.vietas ieguvēji vienspēlēs un dubultspēlēs ar diplomiem un medaļām.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats sportists atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
8.4. Dalības maksa:
8.4.1. dalības maksa ir atsevišķa par katru disciplīnu;
8.4.2. vienspēlēm – ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 01.02.2019. – 5.00 EUR;
8.4.3. vienspēlēm – ja nav kluba biedrs un bez kluba pieteikuma vai pēc 01.02.2019. – 10.00 EUR;
8.4.4. dubultspēlēm – ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 08.03.2019. – 10.00 EUR/pārim;
8.4.5. dubultspēlēm – ja nav kluba biedrs un bez kluba pieteikuma vai pēc 08.03.2019. – 20.00 EUR/pārim;
8.4.6. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.
9.2. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.3. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com