Par Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (EDSO) 19. kongresu

rakstījis: / piektdien, 26 oktobris 2018 / Publicēts: Pasākumu rezultāti, Uncategorized

    Š.g. 18.-19.oktobrī Heraklijā (Heraklion), Krētas salā, Grieķijā, notika Eiropas Nedzirdīgo sporta organizācijas (turpmāk tekstā – EDSO) 19. kongress. Latviju kongresā pārstāvēja 2 delegātes – prezidente Iveta Kraze un viceprezidente Gunta Vazdiķe.
Kongresu atklāja EDSO prezidents Bjorn Roine, kā arī ar savu klātbūtni pagodināja un delegātus uzrunāja Krētas salas gubernators un Heraklijas pašvaldības sporta vadītājs. ICSD prezidente Rebeka Adam (Rebecca Adam) videoziņojumā novēlēja veiksmīgu kongresa norisi un izvirzīja 4 galvenos mērķus, kuri būtu jāīsteno ICSD darba gaitā:

  1. Atjaunot ICSD sportistu komisiju, kas nodrošinās pārstāvjus citās ICSD komisijās, lai ICSD pieņemtajos lēmumos tiktu uzklausītas sportistu balsis.
  2. Jāizveido stabils un nepārtraukts informācijas avots par Nedzirdīgo Olimpisko spēļu un Pasaules nedzirdīgo čempionāta rīkotājiem, kas tiek apstiprināts vismaz četrus gadus pirms katra pasākuma. Tas nodrošinās lielāku uzticību nedzirdīgajiem sportistiem un biedriem, palīdzēs plānot un piesaistīt līdzekļus.
  3. Jāuzlabo ICSD pārvaldība, izmantojot ICSD Reformu programmu un izveidojot neatkarīgu ICSD ētikas un sūdzību izskatīšanas komisiju. Tas prasīs daudz laika un pūļu. ICSD darbā savu iespēju robežās visiem aktīvi jāiesaistās.
  4. Būtu nepieciešama lielāka ICSD lēmumu pārredzamība un regulārāka saziņa ar sportistiem. Jo vairāk runājam viens ar otru un dalāmies ar savām idejām, panākumiem un izaicinājumiem, jo labākus rezultātus varēsim sasniegt.

       Nākamais dienas kārtības punkts bija iepazīšanās ar klātesošo dalībvalstu pārstāvjiem un delegātiem. 43 EDSO biedrus kongresā pārstāvēja 60 delegāti no 33 dalībvalstīm. Vienbalsīgā balsojumā EDSO sastāvā tika uzņemts jauns biedrs – Kosova. Tālākā kongresa gaitā EDSO prezidents Bjorn Roine dalībniekiem sniedza Valdes atskaites un audita ziņojumu, atskaiti par Eiropas Nedzirdīgo sporta pasākumiem – čempionātiem, semināriem un Valdes sēdēm. Valdes loceklis Guido Zanecchia, kas veic arī grāmatveža pienākumus, sniedza finanšu pārskatu par laika periodu no 2016. līdz 2018. gadam.

      EUD izpilddirektors Mark Vītlij (Mark Wheatley) dalījās ar informāciju par programmas Erasmus+ projektu, kurā aicināja dalībvalstis padomāt par iespējām iegūt finansējumu invalīdu sportam. Erasmus projekta apspriešanā delegāti piedalījās aktīvi un daudz par to diskutēja. Tika atzīts, ka projektam ir gan savas priekšrocības, gan trūkumi. Projekta izstrādei nepieciešams piesaistīt profesionālus cilvēkus.

       Kongresā tika prezentēta grāmata ar nosaukumu “Nedzirdīgo Sporta kustība Eiropā”. Grāmatas autors Urban Mesch uzstājās ar prezentāciju, vēstot, ka grāmatas sagatavošana prasījusi daudz laika un pūļu, jo daudz vēsturisku materiālu par nedzirdīgo sporta kustību Eiropā atrodas ASV arhīvā. Lai tiem piekļūtu, bija nepieciešama īpaša atļauja. Rezultātā tika veiksmīgi uziets daudz noderīgu materiālu, kas tika izmantoti grāmatas tapšanā. Katrai Eiropas valstu sporta federācijai un citiem goda viesiem EDSO vadītāji uzdāvināja pa grāmatai.
Dienas noslēgumā notika neoficiāla Ziemeļu un Baltijas valstu sporta federācijas (turpmāk – NBDSF) vadītāju sanāksme, lai apspriestu sekojošus jautājumus:

  1. Par NBDSF sacensību nolikumu jaunajā redakcijā. Darba grupas apstiprināšanu nolikuma izstrādei.
  2. Iepazītos ar atskaiti par NBDSF sacensībām 2018. gadā (disku golfā Igaunijā, orientēšanās sportā – Zviedrijā);
  3. Par NBDSF apspriedi Tallinā, Igaunijā, 2019. gada maijā (kurā datumā?) un sporta semināra jauniešiem organizēšanu.
  4. Informācijas saņemšanu par NBDSF 2019. gada un 2020. gada sacensībām.

     Pēc sanāksmes Heraklijas Domes ēkā delegātiem bija iespējas klātienē piedalīties nākamā gada Eiropas Nedzirdīgo čempionāta futbolā turnīra grupu izlozē. Čempionāts futbolā notiks Heraklijā 2019. gada 22. jūnijā līdz 6. jūlijam.

      Kongresa otrā diena bija ļoti piesātināta. Iesākumā delegāti tika aicināti uzklausīt un izvērtēt katras federācijas priekšlikumus EDSO darba uzlabošanai, konstitūcijas un vispārējo noteikumu rediģēšanai. Vairāki priekšlikumi tika noraidīti un nodoti izskatīšanai Jaunajai Valdei, un arī apstiprināts sacensību kalendārs 2019. – 2022. gadam.

     Kongresa nobeigumā notika EDSO vadības vēlēšanas nākamajiem 4 gadiem. Prezidenta postenim tika izvirzītas 2 kandidatūras. Viena no tām ir līdzšinējais EDSO prezidents Bjorn Roine, kas paziņoja, ka nepretendēs uz prezidenta amatu uz jauno termiņu. Atlika viena kandidatūra – Iosifs Stavrakakis (Iosif Stavrakais) no Grieķijas. Ar vairāku balsu pārsvaru tika pieņemts lēmums, ka nākamā termiņā EDSO vadīs Iosif Stavrakakis, par viceprezidentu tika ievēlēts Guido Zanecchia (Itālija), kas jau darbojās iepriekšējā valdes sastāvā. Par ģenerālsekretāru ievēlēts Filips Gerards (Philip Gerrard) no Lielbritānijas. Darbu valdē turpinās Ota Pansk (Čehija), Niall Fearon (Īrija) un jaunais loceklis Jan Van den Braembussche ( Belģija).
Vēlēšanām sekoja 2016. un 2017. gada labāko sportistu apbalvošana.

Nākamais EDSO kongress notiks Kopenhāgenā, Dānijā, 2020. gada jūlijā, kur norisināsies arī 12. Eiropas Nedzirdīgo čempionāts handbolā.

Teksta autores: Iveta Kraze un Gunta Vazdiķe

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com