Darbības programma

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas

DARBĪBAS PROGRAMMA

2018.–2021.GADAM

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas (turpmāk – LNSF) 12.kongress (17.11.2017), vispusīgi izanalizējis un novērtējis LNSF veikto darbu un pašreizējo stāvokli Latvijas nedzirdīgo sportā, turpmākajiem četriem gadiem nosaka galvenos uzdevumus:

 1. nostiprināt un attīstīt nedzirdīgo sportu Latvijā;
 2. nodrošināt Latvijas sportistu līdzdalību Nedzirdīgo Olimpiādē (the 24th Summer Deaflympics) 2021. gadā

Lai izpildītu šos uzdevumus LNSF veic:

 1. nostiprināt un attīstīt LNSF finansiālo stāvokli, materiāli tehnisko bāzi;
 2. Veikt pasākumus organizatoriskā darba kapacitātes paaugstināšanai;
 3. nepieciešams regulāri piedalīties LR likumu un citu normatīvo aktu projektu apspriešanā un izstrādē, ja tie saistīti ar nedzirdīgo sportu;
 4. nodrošināt Latvijas nedzirdīgo čempionātu vai LNSF balvas izcīņu norisi nedzirdīgo sportistu vidū populāros sporta veidos;
 5. sportistiem, kas izpildījuši izlases atlases kritērijus, censties nodrošināt līdzdalību pēc iespējas vairākās oficiālās sacensībās (Olimpiādē, pasaules, Eiropas, Ziemeļvalstu – Baltijas valstu čempionātos);
 6. aktīvi piedalīties starptautisko nedzirdīgo sporta organizāciju (ICSD, EDSO, ICCD, NBDSF, DIBF, DIFA) kongresos, apspriedēs vai semināros;
 7. nodrošināt Latvijas nedzirdīgos izlases sportistus ar treniņu apstākļiem pirms oficiālām sacensībām;
 8. censties panākt nepieciešamo finansējumu LNSF plānotajām sacensībām, tai skaitā jauniešu sportam no valsts vai pašvaldību budžeta;
 9. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī citām NVO, lai risinātu ar nedzirdīgo sportu saistītos jautājumus;
 10. sniegt metodisko, organizatorisko un cita veida palīdzību nedzirdīgo sporta klubiem, lai veicinātu to darbību;
 11. turpināt apkopot nedzirdīgo sporta vēstures materiālus un izdot par to grāmatu.
UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com