Rezultāti LNSF balvas izcīņā spiningošanā no krasta 2016

rakstījis: / ceturtdien, 21 jūlijs 2016 / Publicēts: Makšķerēšana, Pasākumu rezultāti, Uncategorized

 

REZULTĀTI

Rezultāti LNSF balvas izcīna spiningošanā no krasta 2016

Foto galerijas

13882394_309705499375995_8442454897097179069_n 13906851_309705739375971_2844698721494542782_n13925264_309705732709305_5513234381035476071_n 13962485_309705509375994_6164855181435200070_n

APSTIPRINĀTS

LNSF valdes sēdē
2015. gada 11. septembrī
Protokols Nr.10/2015

LNSF BALVAS IZCĪŅA SPININGOŠANĀ NO KRASTA
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noteikt 2016.gada labākos nedzirdīgos sportistus spiningošanā.
1.2. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Veicināt pieredzes apmaiņu.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu spiningošanā no krasta organizē un vada LNSF.
2.2. Par balvas izcīņu spiningošanā no krasta norisi atbildīgais Raitis Ozols.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2016. gada 06. augustā, plkst. 07.00 – 14.00 Daugavas krastmalā, Mūkusalas ielas posmā no Dzelzceļa tilta līdz ēkai Mūkusalas ielā 45/47 (atpūtas komplekss “Akvalande”).
3.2. Pulcēšanās vieta plkst. 06.00 pie Dzelzceļa tilta Mūkusalas ielā 8 (https://goo.gl/maps/NFoQq1oa1bt)

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir oficiālajos pieteikumos minētie un individuālie sportisti.
4.2. Ar sacensību Nolikumu sportisti var iepazīties savā sporta klubā vai LNSF interneta mājaslapā www.lnsf.lv .
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes spēju līmenis ir zem 55 dB.
4.4. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu vai kohleāro implantu.
4.5. Sacensības notiek individuālā vērtējumā un dalībnieku skaits nav ierobežots.
4.6. Dalībniekiem sacensībās jāievēro makšķerēšanas kārtības noteikumi. Aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, trokšņot un smēķēt.
4.7. Par savu veselību un drošību pie ūdeņiem atbild pats dalībnieks, to apliecinot parakstu pieteikumā.

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
5.2. Sacensības notiek individuālajā vērtējumā, un dalībnieku skaits nav ierobežots. Sacensību ilgums 6 stundas (3 + 3).
5.3. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt atcelts vai noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.
5.4. Sacensību ilgumu nosaka tiesnesis pirms sacensību starta.
5.5. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kura aprīkota ar jebkuru mākslīgu ēsmas imitāciju.
5.6. Dalībnieka rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Ja lomā ir aizliegtas zivis, tad sportists tiek diskvalificēts. Zivīm jābūt svaigām un nesakropļotām.
5.7. Spiningošana notiek no krasta.
5.8. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībās ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis.
5.9. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā.
5.10. Sacensību beigās dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis (izņemot ķīšus, līdakas, kuras ir ne mazāk par 50 cm un maksimālais daudzumus – 5 gabali, un zandartus, kuri ir ne mazāki par 45 cm, asarus bez ierobežojuma) ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar nezālēm un cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas).
5.11. Zivju svars – vērtējams pēc 100 punktu sistēma no 5 kg kopsummas (1punkts – 50grami). Ja kopējais svars pārsniedz 5kg, tad automātiski vērtē 5kg.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu vai individuālo dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu līdz 2016.gada 01.augustam plkst. 15.00 jāiesniedz LNSF birojā.

7. APBALVOŠANA
7.1. Par uzvarētāju sacensībās izcīņā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars. 1.- 3.vietas ieguvējus ar lielāko noķerto zivju svaru apbalvo ar balvām un diplomiem.
7.2. Uzvarētājs, kura lomā ir lielākā zivs (pēc garuma), tiek apbalvots ar pārsteiguma balvu.
7.3. Rezultātus vērtē pēc punktiem par izcīnīto vietu katrā sacensību daļā atsevišķi.

8. DALĪBAS MAKSA, FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS
8.1. Dalības maksa:
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 01.08.2016. – 3,00 EUR;
8.1.2. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 01.08.2016. – 6,00 EUR.
8.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
8.4. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz pašu dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.
9.3. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
9.4. Protestu par sacensību norisi var iesniegt 30 min. pēc sacensību beigām, iemaksājot 35.00 EUR drošības naudu.

AFISA_SPININGOSANA_NO_KRASTA

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com