Rezulāti LNSF balvas izcīņā šahā 2016

rakstījis: / sestdien, 16 aprīlis 2016 / Publicēts: Pasākumu rezultāti, Sacensības / čempionāti, Šahs, Uncategorized

LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAHĀ

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2016. gada labākos šahistus.
1.2. Popularizēt un attīstīt šahu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt šahistu meistarību.
1.4. Dalībniekiem, kas pretendē uz Latvijas izlases sastāvu, dalība LNSF balvas izcīņā ir vēlama.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu šahā organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
2.2. Par šaha balvas izcīņas norisi atbildīgā tiesnese G.Vazdiķe.

3. LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek 2016. gada 16. aprīlī, plkst. 11.00, kultūras centrā „Rītausma”, Kandavas ielā 27, Rīgā.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušies sportisti.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Sacensības notiek individuāli, un skaits nav ierobežots.
4.8. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro pastāvošie sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un FIDE noteikumiem.
5.2. Sacensību norises sistēmu atkarībā no dalībnieku skaita nosaka galvenais tiesnesis.
5.3. Apdomas laiks – 30 minūtes līdz partijas beigām:
5.3.1. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem vienāds punktu skaits, tad vietu secību nosaka pārspēlē līdz pirmajai uzvarai.

6. PIETEIKUMI
6.1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami līdz 2016. gada 6. aprīlim plkst. 15.00 LNSF birojā.
6.2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265 .

7. APBALVOŠANA
7.1. LNSF balvas izcīņā tiek apbalvoti:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē ar diplomiem un kausiem.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
8.4. Dalības maksa:
8.4.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 06.04.2016. – 3,00 EUR;
8.4.2. ja nav kluba biedrs, vai bez kluba pieteikuma vai pēc 06.04.2016. – 6,00 EUR.
8.5. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība

Rezultāti

LNSF balvas izcina saha sievietem 2016

LNSF balvas izcina saha viriesiem 2016

DSCN1282 DSCN1283 DSCN1285 DSCN1286 DSCN1287 IMG-20160416-WA0000 IMG-20160416-WA0005   IMG-20160416-WA0032IMG-20160416-WA0020    IMG-20160416-WA0019IMG-20160416-WA0013

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com