LNSF balvas izcīņa šahā 11.04.2015. (REZULTĀTI)

rakstījis: / svētdien, 15 februāris 2015 / Publicēts: Šahs, Sporta veidi

APSTIPRINĀTS

LNSF valdes sēde
2014. gada 11. decembrī

Protokols Nr. 7/2014

LNSF BALVAS IZCĪŅA ŠAHĀ

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS

 1. Noskaidrot 2015. gada labākos šahistus.
 2. Popularizēt un attīstīt šahu Latvijas nedzirdīgo vidū.
 3. Paaugstināt šahistu meistarību.

2. VADĪBA

 1. LNSF balvas izcīņu šahā organizē un vada Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija.
 2. Par šaha balvas izcīņas norisi atbildīgā tiesnese G. Vazdiķe.

3. LAIKS UN VIETA

 1. Sacensības notiek 2015. gada 11. aprīlī, plkst. 11.00, rehabilitācijas centra filiālē „Rītausma”, Kandavas ielā 27, Rīgā.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

 1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli minētie sportisti.
 2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
 3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijā dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB.
 4. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
 5. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
 6. Sacensības notiek individuāli, un skaits nav ierobežots.
 7. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro pastāvošie sporta kartības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA

 1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un FIDE noteikumiem.
 2. Sacensību norises sistēmu atkarībā no dalībnieku skaita nosaka galvenais tiesnesis.
 3. Apdomas laiks – 30 minūtes līdz partijas beigām: Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem vienāds punktu skaits, tad vietu secību nosaka pārspēle līdz pirmajai uzvarai.

6. PIETEIKUMI

 1. Sporta klubu dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami līdz 2015. gada 2. aprīlim plkst. 15.00 LNSF birojā.
 2. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p. minētajam datumam: Latvijas nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265 .

7. APBALVOŠANA

 1. LNSF balvas izcīņā tiek apbalvoti: 1.- 3.vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē ar diplomiem un kausiem.
 2. FINANSES Sacensības organizešanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
 3. Ceļa un uzturēšanas izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējoša organizācija.
 4. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, tad pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.

Dalības maksa:

ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 02.04.2015. – 3,00 EUR;

ja nav kluba biedrs, vai bez kluba pieteikuma vai pēc 02.04.2015. – 6,00 EUR.

Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

CITI NOTEIKUMI

 1. Priekšlikumus un ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētas personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
 2. Sportistiem sacensībās jāievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr. 974 „Dopinga kontroles noteikumi”.

Rezultāti sievietēm

Rezultāti vīriešiem

 

afisa_saha_2015

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com