LNSF balvas izcīņa orientēšanās telpās 2017

rakstījis: / piektdien, 27 oktobris 2017 / Publicēts: Orientēšanās, Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Sporta veidi, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 7. oktobrī
Protokols Nr. 5/2016

LNSF BALVAS IZCĪŅA ORIENTĒŠANĀS TELPĀS

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt un veicināt orientēšanās sporta attīstību sportistiem ar dzirdes traucējumiem Latvijā
1.2. Noskaidrot labākos orientieristus ar dzirdes traucējumiem telpās.

2. VADĪBA
2.1. LNSF balvas izcīņu orientēšanās telpās organizē un vada LNSF sadarbībā ar “O! Latvija” vadību .
2.2. Par telpu orientēšanās sacensību norisi atbildīgais pārstāvis Raitis Ozols.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Sacensības notiek:
3.1.1. Latvijas telpu orientēšanās kausa ietvaros 6. posmā, notiek 2017. gada 3. decembrī (svētdien), Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, Rīgā.
3.2. Par sacensību vietu sīkāku informāciju var atrast sekojošās interneta mājaslapā – http://telpuorientesanas.lv/ .

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušie sportisti.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu un jāievēro sacensību organizatoru noteikumi.
4.3. Sacensībās var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.6. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.7. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu.
5.2. Dalībniekiem starts grupā S/V 21.
5.3. Sacensības notiek individuālajā vērtējumā, un dalībnieku skaits nav ierobežots.
4.8. Telpu orientēšanās sacensībās notiek atzīmēšanās ar Sport-Ident. Sport-Ident kartes īre – bez maksas.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Sporta kluba dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami LNSF birojā līdz:
6.2. 2017. gada 23. novembrim plkst. 15.00
6.3. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p.minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02 RIKO 0002 0100 2126 5.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNČ tiek apbalvoti:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvējus grupā S/V 21 un apbalvo ar diplomiem un medaļām vai kausiem.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Dalības maksa:
8.3.1. Dalības maksa ir atsevišķa par katru disciplīnu;
8.3.2. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 23.11.2017. – 3,00 EUR;
8.3.3. ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 23.11.2017. – 6,00 EUR.
8.3.4. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.2. Sportistiem sacensībās jāievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com