Rezultāti Latvijas Nedzirdīgo čempionātā telpu futbolā 2017

rakstījis: / trešdien, 15 novembris 2017 / Publicēts: Futbols, Pasākumu rezultāti, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 15. jūlijā
Protokols Nr. 4/2016

LATVIJAS NEDZIRDĪGO TELPU FUTBOLA ČEMPIONĀTS VĪRIEŠIEM
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2017. gada Latvijas nedzirdīgo čempionu futbolā telpās un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Popularizēt un attīstīt futbolu telpās Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt futbolistu meistarību.
1.4. Spēlētājiem, kas pretendē uz Latvijas izlases sastāvu, dalība Latvijas Nedzirdīgo telpu futbolā čempionātā ir obligāta.

2. VADĪBA
2.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu organizē un vada LNSF.
2.2. Par telpu futbola čempionāta norisi atbildīgais Guntars Beisons.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Čempionāts notiek no 2017.gada 11. – 12.novembrī Spuņciema sporta hallē, “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.
3.2. 11. novembrī no 15.00 – 19.00 un
3.3. 12. novembrī plkst. no 10.00 līdz 14.00. (sacensību laiki var tikt mainīti atkarībā no pieteikto komandu skaita).

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN PIETEIKUMI
4.1. Sacensību dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneris un komandas vadītājs.
4.2. Dalībnieki var būt nedzirdīgie vai vājdzirdīgie spēlētāji, kuri pārstāv kādu Latvijas nedzirdīgo sporta klubu vai citu komandu. Katrā komandā var būt tikai viens citas valsts spēlētājs.
4.3. Dalībniekiem dzirdes līmenis nedrīkst pārsniegt 55 dB.
4.4. Komandu vadībai jānodrošina visi savas komandas spēlētāju iepazīstināšana ar šo Nolikumu. To var atrast arī interneta mājas lapās: www.lnsf.lv .
4.5. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un rotaslietas.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Katras komandas dalībniekiem jāstartē vienādos krāsas šortos, getrās ar kājsargiem, telpu futbola apavos un krekliņos ar numuru. Komandas kapteinim jābūt apsējam uz kreisās rokas.
4.8. Visiem dalībniekiem sacensību vietā jāievēro iekšējie kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.9. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI.
5.1. Spēles notiek saskaņā ar šo Nolikumu un FIFA oficiālajiem telpu futbola noteikumiem.
5.2. Katra spēle sastāv no 2 puslaikiem, viens puslaiks – 25 minūtes (bez laika apturēšanas).
5.3. Laukumā spēlē 4 spēlētāji un 1 vārtsargs no katras komandas.
5.4. Vienas spēles laikā pēc trešā saņemtā dzeltenā brīdinājuma spēlētājam jāizlaiž viena nākamā spēle.
5.5. Čempionātā laikā spēlētāju vārdiskā sastāva maiņa nav atļauta.
5.6. Komandai, nokavējot spēles sākumu vairāk par 5 minūtēm, tiek piešķirts zaudējums.
5.7. Latvijas Nedzirdīgo čempionāta kārtību nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita:
5.7.1. Ja piedalās 3 komandas vai mazāk, sacensības risinās pēc riņķa sistēmas 2 apļos;
5.7.2. ja piedalās līdz 5 komandām – riņķa sistēma ar finālspēlēm;
5.7.3. ja piedalās 6 komandas un vairāk – spēles notiek apakšgrupās ar finālspēlēm;
5.7.4. ja pusfināla un fināla spēles laikam beidzoties, rezultāts ir neizšķirts, tad spēles tiek turpinātas ar 5 minūšu pagarinājumu. Ja tas atkārtojas otro reizi, tiek izpildīti „soda sitieni”, kuru izpilda visa komanda, kas tajā brīdī atradās laukumā.
5.8. Turnīra apakšgrupas komandas kārtību veido pēc pagājušā gada čempionāta rezultātiem.
5.9. Protestu var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām kopā ar 35,00 EUR drošības naudu.

6. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI.
6.1. Reģistrācijas kārtība.
6.2. Reģistrācija uzskatāma par veiktu, ja iesniegts komandas vārdiskais pieteikums un iemaksāta dalības maksa (8.punkts) ne vēlāk kā līdz 2017.gada 23.oktobrim LNSF birojā.
6.3. Pieteikumā spēlētāja paraksts apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
6.4. Komandas vārdisko sastāvu ar spēlētāju parakstiem komandas pārstāvis iesniedz LNSF atbildīgajam pārstāvim 1 stundu pirms sacensību sākuma.
6.5. Komandas pieteikumā var ierakstīt maksimāli 10 laukuma spēlētājus, ieskaitot treneri un/vai pārstāvi.
6.6. Komandas vārdiskais pieteikums (pielikums Nr. 1 atrodams www.lnsf.lv ) jāsūta uz e-pastu lnsf@inbox.lv līdz 2017.gada 23.oktobrim.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNČ turnīrā tiek apbalvoti:
7.1.1. rezultatīvākais spēlētājs (pēc gūtajiem punktiem);
7.1.2. vērtīgākais spēlētājs (vērtīgāko spēlētāju nosaka paši telpu futbola tiesneši katrā spēlē);
7.1.3. Uzvarētājkomanda iegūst Latvijas Nedzirdīgo čempiona titulu un „Latvijas Nedzirdīgo telpu futbola čempionu kausu”.
7.1.4. Katrs oficiālajā pieteikumā minētais 1. – 3.vietas dalībnieks saņem Latvijas Nedzirdīgo čempionāta godalgas medaļu un diplomu.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksa telpu futbola komandām:
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu, kas ir LNSF biedri līdz 23.10.2017. – 30,00 EUR par katru komandu;
8.1.2. pārējām komandām, kuras nav LNSF biedri – 60,00 EUR.
8.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS.
9.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komanda vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai dalībnieki aicināti iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

SPĒĻU GRAFIKS UN TURNĪRS (pdf)

SPĒĻU Programma LNČ telpu futbolā 2017

LNC_TELPU_FUTBOLA_TURNIRS_2017

Rezultāti_LNC_TELPU_FUTBOLA_TURNIRA_2017

Rezultatīvākie vārtu guvēji 2017

    

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com