Uzmanību! ATCELTS Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās vidējā distancē 2017

rakstījis: / ceturtdien, 31 augusts 2017 / Publicēts: Orientēšanās, Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

Paredzētais 2017. gada Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās vidējā distancē š.g. 9. septembrī tiek atcelts nepietiekamā dalībnieku skaita dēļ.

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 15. aprīlī
Protokols Nr. 4/2016

LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt un veicināt orientēšanās sporta attīstību sportistiem ar dzirdes traucējumiem Latvijā
1.2. Paaugstināt sportistu meistarību.
1.3. Noskaidrot 2017. gada Latvijas labākos orientieristus ar dzirdes traucējumiem.

2. VADĪBA
2.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu organizē un vada LNSF sadarbībā ar orientēšanās sporta klubu.
2.2. Par orientēšanās čempionāta norisi atbildīgais pārstāvis Raitis Ozols.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Čempionāts notiek:
3.1.1. Sprintā – „Lieldienu balva 2017” sacensību ietvaros, notiek 2017. gada 17. aprīlī plkst. 11, Sarkandaugavā, Rīgā.
3.1.2. vidējā distancē – “Latvijas orientēšanās čempionāts vidējā distancē 2017” sacensību ietvaros, notiek 2017. gada 9. septembrī plkst. 13:00, Līgatnē, Līgatnes novadā.
3.2. Par sacensību vietu sīkāku informāciju var atrast sekojošās interneta mājaslapā:
3.2.1. Vidējā distancēhttp://lc.lof.lv/2017/videja/ .

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušie sportisti.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Čempionātā var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.6. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.7. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.8. Sacensībās dalībniekiem jāstartē atbilstošā apģērbā ar sava kluba simboliku.
4.9. Sport-Ident kartes īri (1.00 EUR) apmaksā pats dalībnieks.
4.10. Sportistiem, kas pretendē uz Latvijas izlases sastāvu, dalība Latvijas Nedzirdīgo orientēšanās sporta čempionātā ir vēlama.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un starptautiskiem orientēšanās federācijas (IOF) noteikumiem.
5.2. Dalībniekiem starts sprintā – grupā S/V 21 un vidējā distancē – S/V 21A.
5.3. Sacensības notiek individuālajā vērtējumā, un dalībnieku skaits nav ierobežots.
5.4. Sprintā un vidējā distancē sacensībās notiek atzīmēšanās ar Sport-Ident.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
6.1. Sporta kluba dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami LNSF birojā līdz:
6.2. 2017. gada 24. augustam plkst. 15.00 (pieteikumi LNČ orientēšanās vidējā distancē).
6.3. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p.minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02 RIKO 0002 0100 2126 5.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNČ tiek apbalvoti:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvējus grupā S/V 21(sprintā) un S/V 21A (vidējā distancē) apbalvo ar diplomiem un medaļām.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Dalības maksa:
8.3.1. Dalības maksa ir atsevišķa par katru disciplīnu;
8.3.2. Vidējai distancei – ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 24.08.2017. – 3,00 EUR;
8.3.3. Vidējai distancei – ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 24.08.2017. – 6,00 EUR.
8.3.4. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.2. Sportistiem sacensībās jāievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com