LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS ORIENTĒŠANĀS SPRINTĀ 2016

rakstījis: / trešdien, 24 februāris 2016 / Publicēts: Orientēšanās, Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Sporta veidi, Uncategorized

 

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 19. februārī
Protokols Nr. 13/2016

LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt un veicināt orientēšanās sporta attīstību sportistiem ar dzirdes traucējumiem Latvijā
1.2. Paaugstināt sportistu meistarību.
1.3. Noskaidrot 2016. gada Latvijas labākos orientieristus ar dzirdes traucējumiem.

2. VADĪBA
2.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu organizē un vada LNSF sadarbībā ar orientēšanās sporta klubu.
2.2. Par orientēšanās čempionāta norisi atbildīgais pārstāvis Raitis Ozols.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Čempionāts notiek:
3.1.1. Sprintā – „Lieldienu balva 2016” sacensības ietvaros, notiek 2016. gada 28. martā, plkst. 11, Imantā, Rīgā.
3.1.2. Garajā distancē – Rīga čempionāta ietvaros, notiek 2016. gada 21. maijā, Baldones novadā.
3.2. Par sacensību vietu sīkāku informāciju var atrast sekojošās interneta mājaslapās:
3.2.1. Sprintāparks.mona.lv.
3.2.2. Garajā distancē – http://www.ozonsok.lv/

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušie sportisti.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Čempionātā var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu.
4.6. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.7. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.8. Sacensībās dalībniekiem jāstartē atbilstošā apģērbā ar sava kluba simboliku.
4.9. Sport-Ident kartes īri apmaksā pats dalībnieks.
4.10. Sportistiem, kas pretendē uz Latvijas izlases sastāvu, dalība Latvijas Nedzirdīgo orientēšanās sporta čempionātā ir vēlama.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un starptautiskiem orientēšanās federācijas (IOF) noteikumiem.
5.2. Dalībniekiem starts sprintā – grupā S/V 21 un garajā distancē – S/V 21A.
5.3. Sacensības notiek individuālajā vērtējumā, un dalībnieku skaits nav ierobežots.
5.4. Sprintā un garajā distancē sacensībās notiek atzīmēšanās ar Sport-Ident.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Sporta kluba dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami LNSF birojā līdz:
6.2. 2016. gada 16. martam plkst. 15.00 (pieteikumi LNČ sprintā).
6.3. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p.minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02 RIKO 0002 0100 2126 5.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNČ tiek apbalvoti:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvējus grupā S/V 21(sprintā) un S/V 21A (garajā distancē) apbalvo ar diplomiem un medaļām.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Dalības maksa:
8.3.1. Dalības maksa ir atsevišķa par katru disciplīnu;
8.3.2. sprintam – ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 16.03.2016. – 3,00 EUR;
8.3.3. sprintam – ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 16.03.2016. – 6,00 EUR.
8.3.4. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.2. Sportistiem sacensībās jāievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

afisa_os_sprints_2016

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com