LATVIJAS GADA BALVA NEDZIRDĪGO SPORTĀ 2017

rakstījis: / ceturtdien, 02 novembris 2017 / Publicēts: Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2017. gada 20. oktobrī
Protokols Nr. 6 /2017

KONKURSA „ LATVIJAS GADA BALVA NEDZIRDĪGO SPORTĀ 2017” NOLIKUMS

Vispārīgie noteikumi

1. Konkursa “Latvijas gada balva nedzirdīgo sportā” nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (turpmāk – LNSF) organizē konkursu „Latvijas Gada balva nedzirdīgo sportā 2017” (turpmāk – Konkurss).

2. Konkursa ietvaros tiek apbalvoti labākie Latvijas Nedzirdīgie sportisti par augstiem rezultātiem un aktīviem sasniegumiem sporta sacensībās, kas uzrādīti visās starptautiskās vai Latvijas mēroga nedzirdīgo sporta sacensībās.

3. Pieteikumus Konkursa nominācijai var iesniegt LNSF biedri – sporta klubi un LNSF Valdes locekļi.

4. Konkursa mērķis un uzdevums ir izvērtēt un noteikt labākos Latvijas nedzirdīgos sportistus dažādās nominācijās 2017. gadā. Tā stimulējot viņu sportisko rezultātu izaugsmi.

Konkursa nominācijas:

1. Nominācijās „Latvijas labākais Nedzirdīgais sportists 2017. gadā” un „Labākais jaunais sportists 2017. gadā” (līdz 21 gadu vecumam, dzimuši 1996. gada 31. decembrī un jaunāki) laureātiem var kļūt individuāli vai komandā startējošie nedzirdīgie sportisti, kuri 2017. gadā ar labiem panākumiem vai augstiem sportiskiem rezultātiem aktīvi piedalījušies dažādās sacensībās, kā arī veicinājuši sporta attīstību un popularizējuši Latvijas vārdu pasaulē:
 – Vasaras Nedzirdīgo Olimpiādē;
 – Pasaules Nedzirdīgo čempionātā;
–  Eiropas Nedzirdīgo čempionātā;
 – Ziemeļu – Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionātā;
 – Latvijas Nedzirdīgo čempionātā;
 –  LNSF balvas izcīņās;
–  Citās Nedzirdīgo starptautiskās sacensībās, turnīros;
– Guvuši labus panākumus sporta pasākumos starp dzirdīgiem.

1.1. Nominācijas „Latvijas labākais Nedzirdīgais sportists 2017. gadā” 1. – 3. vietas uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

1.2. Nominācijas “Labākais jaunais sportists 2017. gadā” uzvarētājs tiek apbalvots ar piemiņas balvu.

2. Nominācijā „Populārākais sporta veids 2017. gadā” nosaukt vienu (1) sporta veidus, kurš bija populārākais nedzirdīgo vidū 2017. gadā. Nominācijas uzvarētājs/a „Populārākais sporta veids 2017. gadā” nosaukumu iegravē uz piemiņas plāksnītes.

3. Nominācijā „Aktīvākais sporta klubs 2017. gadā” pēc punktiem novērtē aktīvāko nedzirdīgo sporta klubu, kura dalībnieki aktīvi ņēmuši dalību LNSF organizētajos sporta pasākumos un Latvijas nedzirdīgo izlasē. Nominācijas uzvarētājs tiek apbalvots ar naudas balvu – 150,00 EUR.

4. Nominācijā „Aktīvākais sportists 2017. gadā” pēc punktiem novērtē aktīvāko nedzirdīgo dalībnieku, kurš aktīvi ņēmis dalību LNSF organizētajos sporta pasākumos. Nominācijas uzvarētāju “Aktīvākais dalībnieks 2017” apbalvo ar piemiņas balvu.

Konkursa pretendentu izvērtēšana:
Konkursam iesniegtos rezultātus izvērtē un apkopo LNSF Valdes izveidota komisija. Tās sastāvā nedrīkst būt konkursa pretendenti!

Informācijas pieejamība:
Informāciju par visiem nedzirdīgiem sportistiem un izlases dalībnieku rezultātiem varat atrast LNSF mājaslapā www.lnsf.lv un avīzē „Kopsolī”.

Iesniegšanās termiņš
Aizpildīto anketu iesniegt līdz 2017.gada 7.decembrim LNSF sekretariātam vai sūtot pa elektronisko pastu: lnsf@inbox.lv

Konkursa uzvarētāju apbalvošana:
Laureātiem balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija notiks 2017. gada 16. decembrī plkst.16.00 viesnīcā “NB Hotel”, Rīgā (Ieeja ar ielūgumiem).

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com