JŪS ESAT ŠEIT: SākumsNolikums “Par Starptautisko Nedzirdīgo sporta pasākumu un/vai sacensību organizēšanu Latvijā”

Nolikums “Par Starptautisko Nedzirdīgo sporta pasākumu un/vai sacensību organizēšanu Latvijā”

Pamatojoties uz LR Sporta likuma 10.panta 3.punktu un starptautisko nedzirdīgo sporta organizāciju (Deaflymic, EDSO, ICSC un DIBF) Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) vada un koordinē nedzirdīgo sporta darbu Latvijā.

Šis Nolikums nosaka un reglamentē Latvijas nedzirdīgo sporta klubu starptautisko sporta pasākumu un/ vai sacensību rīkošanu Latvijā.

 

  1. Sacensību organizēšana:

1.1.           Sacensību organizators ir likumā noteiktā kārtībā reģistrēta juridiska persona, kā arī valsts vai pašvaldību iestādes.

1.2.           Sacensību organizators uzņemas pilnu atbildību un pienākumu pret Latvijas valsti un to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta sacensību norise.

1.3.           Sacensību organizators sacensību norises vietā nodrošina medicīniskās palīdzības pieejamību, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu ievērošanu.

1.4.            Lai izvairītos no lieka riska, sacensības var tikt civiltiesiski apdrošinātas.

1.5.           Par sacensību rīkošanu organizators vismaz 6 mēnešus pirms sacensību sākuma iesniedz noteiktas formas pieteikumu LNSF, kurā norādīts:

–         pasākuma veids;

–         nosaukums;

–         sākuma un beigu datumi;

–         vieta;

–         organizatori, darbinieki;

–         finansējuma avots;

–         plānotie dalībnieki.

1.6.           LNSF valdes sēdē izskata pieteikumu un dod savu lēmumu. Negatīva lēmuma gadījumā, iemeslam jābūt argumentētam rakstiskā atbildē.

 

  1. Sacensību organizēšanas maksa:

2.1.           Saskaņā ar pastāvošajām EDSO noteikumiem, sacensības apliekamas ar maksājumiem (authorization fees), ko sacensību organizators iemaksā LNSF sekojošos apmēros:

2.1.1.             10,00 EUR par katru dalībvalsti, ja sacensībās piedalās klubu komandas,

2.1.2.              5 EUR, ja sacensībās piedalās individuālie sportisti;

2.1.3.             15,00 EUR par katru dalībvalsti, ja sacensībās piedalās izlases komandas;

2.1.4.             Maksājums nokārtojami līdz nākamā gada beigām.

2.2.           Maksājumi veicami latos (LVL) atbilstoši Latvijas bankas kursam, maksājuma veikšanas dienā.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com