JŪS ESAT ŠEIT: SākumsLatvijas nedzirdīgo izlases sportistu atlases noteikumi

Latvijas nedzirdīgo izlases sportistu atlases noteikumi

APSTIPRINĀTS

LNSF valdes sēdē 2006.g. 30.martā, Prot. Nr.4

Papildināti un grozīti: 2007.g. 13.janvārī, Prot. Nr. 10

2008.g. 15.augustā, Prot. Nr. 21

2010.g. 19.martā, Prot. Nr. 2

2012.g. 20.janvārī Prot. Nr. 1

2013.g. 06.decembrī Prot. Nr. 7

2016.g. 19.februārī Prot. Nr. 13

2017.g. 15. decembrī Prot. Nr. 7

Latvijas nedzirdīgo izlases sportistu atlases noteikumi

1. LNSF Valde šajos Noteikumos nosaka Latvijas Nedzirdīgo izlases sportistu/-i (turpmāk tekstā – Sportists) atlases kārtību sekojošām oficiālām starptautiskām sacensībām:

1.1. Nedzirdīgo Olimpiskajām spēlēm (Deaflympics);

1.2. Pasaules Nedzirdīgo čempionātam (turpmāk – PNČ);

1.3. Eiropas Nedzirdīgo čempionātam (turpmāk – ENČ);

1.4. Ziemeļu – Baltijas valstu Nedzirdīgo čempionātam (turpmāk – ZBNČ).

2. Šie noteikumi attiecas uz Sportista, kas vēlas pretendēt uz vietu Latvijas izlasē laika periodā no 2018. – 2021.gada 31.decembrim līdzdalībai 1. punkta minētajās sacensībās un viņam jāievēro:

2.1. Godprātīgi un apzinīgi jāveic regulāru treniņa darbu;

2.2. Sportistam obligāti un regulāri ir jāpiedalās Latvijas Nedzirdīgo čempionātā un Latvijas, Rīgas vai citu pilsētu (dzirdīgo) čempionātos attiecīgā sporta veidā.

2.3. Noteiktie izlases sportista atlases normatīvi jāizpilda noteiktā laika periodā. Normatīvu izpildes termiņš noteikts, vadoties pēc sacensību organizatoru norādījumiem.

2.4. Sportists ir iepazinies un apņemas godprātīgi ievērot šos Latvijas Nedzirdīgo izlases sportistu atlases noteikumus;

3. Šo normatīvu izpilde tiek apstiprināta vienīgi tādās distancēs un bāzēs, kas ir identiskas oficiālo sacensību vietai. Rezultāts ir fiksēts atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem un iespējams apskatei internetā.

4. Par Sportista vai komandas līdzdalību visās sacensībās saskaņā ar LNSF statūtiem izlemj Valde, ņemot vērā šādus kritērijus:

    1. Kvalifikācijas normatīva izpilde;
    2. Šo noteikumu 2.p. apakšpunktu izpilde;
    3. dzirdes un veselības stāvoklis;
    4. LNSF finansiālas iespējas;
    5. Komandai ir treneris, kurš ar savu autoritāti spēj saliedēt spēlētājus/-as.

5. Ja 1.p. minētajām sacensībām Sportists līdzdalības nodrošināšanai finansējumu piesaista no dzīvesvietas pašvaldības dotācijām vai sponsoriem, tad to izlietojums ir proporcionāls visiem Latvijas izlases sportistiem vai komandas spēlētājiem.

6.  Noteiktie B normatīvi attiecas uz sportistiem līdz 21 gadu vecumam.

7. Citus gadījumus, kas nav paredzēti šajos noteikumos, saskaņā ar LNSF statūtiem izlemj Valde.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com