Papildināts – Spēļu grafiks un turnīrs Latvijas Nedzirdīgo čempionātā basketbolā vīriešiem 2017

rakstījis: / pirmdien, 13 februāris 2017 / Publicēts: Basketbols, Pasākumu plāni, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

Spēļu grafiks un turnīrs (pdf)

Spēļu grafiks 2017

Latvijas Nedzirdīgo basketbola čempionāta turnīrs vīriešiem 2017

 

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2016. gada 8. aprīlī
Protokols Nr. 3/2016

ATKLĀTAIS LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ VĪRIEŠIEM
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Noskaidrot 2017.gada čempionus basketbolā un pārējo vietu ieguvējus.
1.2. Popularizēt un attīstīt basketbolu Latvijas nedzirdīgo vidū.
1.3. Paaugstināt basketbolistu meistarību dzirdes invalīdiem.
1.4. Spēlētājiem, kas pretendē uz Latvijas izlases sastāvu, dalība Latvijas Nedzirdīgo basketbola čempionātā ir obligāta.

2. VADĪBA
2.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu organizē un vada LNSF.
2.2. Par basketbola norisi atbildīgie Guntars Beisons un Iveta Kraze.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Čempionāts notiek 2017. gada 04. – 05. martā sporta namā „Taurenītis”, Dubultos, Jūrmalā, Kļavu ielā 29/31. (https://goo.gl/maps/WTeC8EKA3cm )
3.1.1. 04. martā plkst. no 11.00 – 18.00 un
3.1.2. 05. martā plkst. no 10.00 – 17.00 (sacensību laiki var tikt mainīti atkarībā no komandu skaita).

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Sacensību dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, treneris un komandas vadītājs.
4.2. Dalībnieki var būt nedzirdīgie vai vājdzirdīgie spēlētāji, kuri pārstāv kādu Latvijas nedzirdīgo sporta klubu vai citu komandu. Katrā komandā var būt tikai viens citas valsts spēlētājs.
4.3. Dalībniekiem dzirdes līmenis nedrīkst pārsniegt 55 dB.
4.4. Komandu vadībai jānodrošina visi savas komandas spēlētāju iepazīstināšana ar šo Nolikumu. To var atrast arī interneta mājas lapās: www.lnsf.lv .
4.5. Sportists sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un rotaslietas.
4.6. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.7. Katras komandas dalībniekiem jāstartē vienādas krāsas apģērbā un sporta apavos.
4.8. Visiem dalībniekiem sacensību vietā jāievēro iekšējie kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.9. Ja dalībnieka vainas dēļ tiek nodarīti materiālie zaudējumi sacensību vietai, iekārtām vai inventāram, viņš pats atlīdzina visus zaudējumus pilnā apmērā.
4.10. Komanda var atsaukt savu dalību Čempionātā (iepriekš par to paziņojot sacensību organizatoriem). Dalības atsaukšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Spēles notiek saskaņā ar Nolikumu un FIBA oficiālajiem basketbola noteikumiem.
5.2. Katra spēle risinās 4 x 10 min.
5.3. Neizšķirtā gadījumā ar 5 min. pagarinājumu.
5.4. Nokavējot spēles sākumu vairāk par 5 minūtēm, komandai tiek piešķirts zaudējums.
5.5. Latvijas Nedzirdīgo čempionāta kārtību nosaka atkarībā no pieteikto komandu skaita:
5.5.1. ja piedalās 3 komandas vai mazāk, sacensības risinās pēc riņķa sistēmas 2 apļos;
5.5.2. ja piedalās līdz 5 komandām – riņķa sistēma ar finālspēlēm;
5.5.3. ja piedalās 6 komandas un vairāk – spēles notiek apakšgrupās ar finālspēlēm.
5.6. Apakšgrupās komandas kārtību veido pēc pagājušā gada rezultātiem.
5.7. Protestu komanda var iesniegt 30 min. pēc spēles beigām, iemaksājot 35,00 EUR drošības naudu.

6. PIETEIKŠANĀS TERMIŅI.
6.1. Reģistrācijas kārtība.
6.2. Reģistrācijas uzskatāma par veiktu, ja iesniegts komandas vārdiskais pieteikums un iemaksāta dalības maksa (8.punkts) ne vēlāk kā līdz 2017.gada 22.februārim LNSF birojā.
6.3. Pieteikumā spēlētāja paraksts apliecina, ka spēlētājs pats atbild par savu veselības stāvokli.
6.4. Komandas vārdisko sastāvu ar spēlētāju parakstiem komandas pārstāvis iesniedz 1 stundu pirms sacensību sākuma.
6.5. Komandas spēlētāju sastāva maiņas gadījumā pieteikumi jāiesniedz atbildīgajam pārstāvim 1 stundu pirms spēļu sākuma.
6.6. Komandas pieteikumā ierakstīt maksimāli 12 cilvēkus, ieskaitot treneri, un/vai pārstāvi.
6.7. Komandas vārdiskais pieteikums (Pielikums Nr.1 atrodams www.lnsf.lv ) jāsūta uz e-pastu (lnsf@inbox.lv) līdz 2017.gada 22.februārim.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNČ turnīrā tiek apbalvoti:
7.1.1. rezultatīvākais spēlētājs (pēc gūtajiem punktiem);
7.1.2. vērtīgākais spēlētājs (vērtīgāko spēlētāju nosaka paši basketbola tiesneši katrā spēlē).
7.1.3. Uzvarētājkomanda iegūst Latvijas Nedzirdīgo čempiona titulu un „Latvijas Nedzirdīgo basketbola čempionu kausu”.
7.1.4. Katrs 1.–3.vietas ieguvēja komandas oficiālajā pieteikumā minētais dalībnieks saņem Latvijas Nedzirdīgo čempionāta medaļu un diplomu.

8. DALĪBAS MAKSA
8.1. Dalības maksa basketbola komandām:
8.1.1. ar sporta kluba oficiālu pieteikumu, kas ir LNSF biedri – 30,00 EUR par katru komandu;
8.1.2. pārējām komandām, kuri nav LNSF biedri – 60,00 EUR.
8.2. Dalības maksu nokārto reizē ar vārdiskā pieteikuma iesniegšanu vai pārskaita uz bankas kontu: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ.Nr. 40008022970, AS „DNB Banka”, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.
8.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS.
9.1. Izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās (ceļa izdevumi, ēdināšana, ekipējums) sedz komanda vai viņu komandējošā organizācija (sporta klubs).

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai dalībnieki aicināti iesniegt tikai rakstiskā veidā.
10.2. Sportisti sacensībās ievēro Antidopinga noteikumus un LR MK Noteikumus Nr.974 „Dopinga kontroles noteikumi”.

 

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com