2019. gada Latvijas Nedzirdīgo čempionāts orientēšanās sprintā

rakstījis: / otrdien, 19 marts 2019 / Publicēts: Orientēšanās, Sacensības / čempionāti, Uncategorized

APSTIPRINĀTS
LNSF valdes sēdē
2018. gada 6. aprīlī
Protokols Nr. 3/2018

LATVIJAS NEDZIRDĪGO ČEMPIONĀTS ORIENTĒŠANĀS SPRINTĀ

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
1.1. Popularizēt un veicināt orientēšanās sporta attīstību sportistiem ar dzirdes traucējumiem Latvijā
1.2. Paaugstināt sportistu meistarību.
1.3. Noskaidrot 2019. gada Latvijas labākos orientieristus ar dzirdes traucējumiem.

2. VADĪBA
2.1. Latvijas Nedzirdīgo čempionātu organizē un vada LNSF sadarbībā ar orientēšanās sporta klubu.
2.2. Par orientēšanās čempionāta norisi atbildīgais pārstāvis Raitis Ozols.

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA
3.1. Čempionāts sprintā notiek „Lieldienu balva 2019” sacensības ietvaros, notiek 2019. gada 22. aprīlī plkst. 11, Uzvaras parkā – Āgenskalnā, Rīgā.
3.2. Par sacensību vietu sprintā sīkāku informāciju var atrast sekojošās interneta mājaslapā: parks.mona.lv.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Dalībnieki ir nedzirdīgo sporta klubu oficiālajos pieteikumos vai individuāli pieteikušie sportisti.
4.2. Klubu vadībai jānodrošina sava kluba sportistu iepazīstināšana ar šo Nolikumu.
4.3. Čempionātā var piedalīties visi Latvijas dzīvojošie nedzirdīgie vai vājdzirdīgie cilvēki, kuriem dzirdes līmenis ir zem 55 dB un kuriem ir Latvijas personas ID numurs.
4.4. Sacensībās var piedalīties arī citas personas, kas neatbilst 4.3.p. minētajām prasībām, nesaņemot nekādus labumus no sacensību balvu fonda.
4.5. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst lietot dzirdes aparātu un kohleāro implantu, un arī mobilo telefonu.
4.6. Dalībniekiem sacensību vietā jāievēro sporta kārtības noteikumi. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un trokšņot.
4.7. Katrs sacensību dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.
4.8. Sacensībās dalībniekiem jāstartē atbilstošā apģērbā ar sava kluba simboliku.
4.9. Sport-Ident kartes īri apmaksā pats dalībnieks.
4.10. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis sasniegumu un rezultātu publicitātei LNSF mājaslapā, LNS laikrakstā “Kopsolī”, LNSF sociālo tīklu kontos un citos sporta interneta tīklos.
4.11. Piedaloties pasākumā, dalībnieks ir piekritis LNSF pasākuma laikā fotografēšanai un filmēšanai publicitātes materiālu ievietošanai LNSF mājaslapā, LNSF sociālo tīklu kontos, LNS laikrakstā “Kopsolī” un LNSF arhīvam.
4.12. Sportistiem, kas pretendē uz Latvijas izlases sastāvu, dalība Latvijas Nedzirdīgo orientēšanās sporta čempionātā ir vēlama.

5. SACENSĪBU PROGRAMMA
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar šo Nolikumu un starptautiskiem orientēšanās federācijas (IOF) noteikumiem.
5.2. Dalībniekiem starts sprintā – grupā S/V 21.
5.3. Sacensības notiek individuālajā vērtējumā, un dalībnieku skaits nav ierobežots.
5.4. Sprintā sacensībās notiek atzīmēšanās ar Sport-Ident.

6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
6.1. Sporta kluba dalībnieku pieteikumi uz veidlapas un kopā ar dalības maksu iesniedzami LNSF birojā līdz:
6.2. 2019. gada 5. aprīlim plkst. 17.00 (pieteikumi LNČ sprintā).
6.3. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 6.1.p.minētajam datumam: Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija, Reģ. Nr. 40008022970, AS „Luminor Banka”, DNB SWIFT kods: RIKOLV2X, konta Nr. LV02RIKO0002010021265.

7. APBALVOŠANA
7.1. LNČ sprintā tiek apbalvoti:
7.1.1. 1.- 3.vietas ieguvējus grupā S/V 21 apbalvo ar diplomiem un medaļām.

8. FINANSES
8.1. Sacensības organizēšanu finansē LNSF saskaņā ar iedalīto valsts budžeta finansējumu.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai to komandējošā organizācija.
8.3. Dalības maksa:
8.3.1. sprintam – ar sporta kluba oficiālu pieteikumu līdz 05.04.2019. – 5,00 EUR;
8.3.2. sprintam – ja nav kluba biedrs vai bez kluba pieteikuma vai pēc 05.04.2019. – 10,00 EUR.
8.3.3. Dalības atsaukšanas vai neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Priekšlikumus vai ierosinājumus sacensību nobeigumā komandas pārstāvji vai citas ieinteresētās personas aicinātas iesniegt tikai rakstiskā veidā.
9.2. Sportistiem sacensībās jāievēro Antidopinga noteikumi un LR MK Noteikumi Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”.

UZ AUGŠU
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com